Vega Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.


Oksijen


Hava atmosferi içerisinde % 21’lik dilime sahip olan renksiz, kokusuz, tatsız ve havaya oranla daha ağır bir gazdır. Yanma reaksiyonlarının oksijen eşliğinde gerçekleşebiliyor ve oksijen varlığında yanma veriminin artabiliyor olması sebebiyle endüstride birçok proseste kullanım alanı bulmuştur. Hava ayrıştırma tesislerinde sıvılaştırılan havanın destile edilmesi usulüne dayanılarak üretilir.

Kullanım Alanları

 • Asetilen, propan, hidrojen gibi yanıcı gazlarla birlikte kesim ve kaynak işlemlerinde yüksek sıcaklıklara ulaşmaya imkan vermesi sebebi ile yakıcı gaz olarak,
 • Analitik cihazlarda Yüksek Saflıkta formu ile laboratuvar çalışmalarında,
 • Cam fırınlarında yanma işlemini zenginleştirmek amacıyla,
 • Selüloz ve kağıt üretiminde pişirme, beyazlatma ve "Black Liquor" Kara Sıvı'nın oksidasyonunda,
 • Çelik ocaklarında karbonun tasfiye edilmesi amacıyla,
 • Su arıtma işlemlerinde,
 • Ozon üretiminde,
 • Balık çiftliklerinde suların oksijen konsantrasyonunun zenginleştirilmesinde ve canlı balıkların nakil işlemlerinde,
 • Sağlık sektöründe medikal gaz olarak,
 • Kimyasal oksitleme proseslerinde,
 • Endüstriyel fırın ve ocaklarda üretim kapasitesi ve veriminin arttırılması için yanma havasının zenginleştirilmesinde kullanılır.
 • 

  İletişim

  • Vega Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.
  • Akçaburgaz Mah. Alkop San. Sitesi
   1592 Sk. A3 Blok No:2 D:1
   34522 Esenyurt / İSTANBUL
  • T +90 212 858 1137
  • F +90 212 886 4301
  • info@vegagaz.com